ผลการสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

Release Date : 01-05-2023 09:49:13

 ผลการสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖