"วันกองทัพเรือ"

Release Date : 20-11-2023 00:00:00
"วันกองทัพเรือ"

20 พฤศจิกายน ของทุกปี "วันกองทัพเรือ"

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นาวาเอก กิตติโชจน์  เเสงใส ผู้บังคับกองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมทั้งกำลังพลในสังกัด ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เนื่องในวัน กองทัพเรือ ประจำปี 2566

#เทิดทูนสถาบันยึดมั่นระเบียบวินัยประชาชนภูมิใจทะเลไทยมั่นคง

#Fitforthefuture

#ฐานทัพเรือสัตหีบ

#กองขนส่งฐานทัพเรือสัตหีบ