กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ สนับสนุนยานพาหนะพร้อมพลขับ ให้แก่เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ในการรับ - ส่งประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

Release Date : 15-10-2021 00:00:00
กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ สนับสนุนยานพาหนะพร้อมพลขับ ให้แก่เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ในการรับ - ส่งประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙