กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ สนับสนุนยานพาหนะพร้อมพลขับ ให้กับศูนย์บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID - 19 กองทัพเรือ ประจำพื้นที่ จว.ชลบุรี และ จว.ระยอง

Release Date : 27-07-2020 00:00:00
กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ สนับสนุนยานพาหนะพร้อมพลขับ ให้กับศูนย์บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID - 19 กองทัพเรือ ประจำพื้นที่ จว.ชลบุรี และ จว.ระยอง